O Taekwon-do

Gen. Choi Hong Hi

Taekwon-Do ITF bylo oficiálně založeno 11. dubna 1955 generálem Choi Hong Hi. Generál Choi Hong Hi si vytyčil za cíl vytvořit originální, vysoce účinný a ryze korejský bojový styl. Tento styl má své předky především v SOO BAK-GI a TAE-KYON. Autorem názvu „Taekwon-Do“ je sám generál Choi Hong Hi.

Dnes se může zdát, že mezi Taekwon-do a jinými bojovými uměními není v podstatě žádný rozdíl. Moderní Taekwon-do se však velmi liší od ostatních bojových umění zejména svou vyspělou mírou sofistiky a účinností prováděných technik.

Historie tohoto bojového umění je úzce spjata se životními osudy generála Choi Hong Hi (9. 11. 1918 - 15. 6. 2002), který je považován za skutečného otce dnešního Taekwon-do.

„ Zanechávám zde pro lidstvo Taekwon-do jako památku na člověka 20. století … “

(Gen. Choi Hong Hi)

DEFINICE TAEKWON-DO

Gen. Choi Hong Hi: „Taekwon-Do je způsob života. Jednoduše řečeno, je Taekwon-Do druh neozbrojeného boje určeného pro účel sebeobrany. Avšak je to více než toto. Je to vědecké využití těla při sebeobraně. Tělo, jež získalo nejzazší využití svých schopností díky intenzivnímu tělesnému a duševnímu výcviku. Je to bojové umění, jež nemá obdoby ani v síle, ani v technice. I když je to bojové umění, jsou jeho disciplína, techniky a duševní výcvik základem pro budování silného smyslu pro spravedlnost, odvahu, lidskost a odhodlání. Dosažení tohoto stavu odděluje pravé zastánce umění od lidí, kteří se honí za senzací a kteří se spokojují pouze se zvládnutím bojových hledisek tohoto umění. To je jeden z důvodů, proč je Taekwon-Do nazýváno umění sebeobrany. Zahrnuje v sobě také způsob myšlení, zvláště díky vštěpování si zásad přísné sebedisciplíny a vznešeného morálního ideálu.

Jinými slovy lze říci, že Taekwon-do souhrnně znamená duševní výcvik a techniky neozbrojeného boje pro sebeobranu i pro zdraví. Zahrnuje efektivní používání úderů, kopů, bloků holou rukou a nohou pro dosažení rychlého zneškodnění protivníka nebo protivníků. Taekwon-Do konečně umožňuje slabému vlastnit silnou zbraň a sebedůvěru, s jejichž pomocí se může ubránit a porazit svého protivníka. Samozřejmě, nesprávně použité může být Taekwon-Do smrtelnou zbraní. Proto musí být vždy kladen velký důraz na duševní výcvik taekwondistů, aby se předešlo zneužití Taekwon-da.“

VÝZNAM NÁZVU TAEKWON-DO

V Taekwon-Do rozlišujeme dvě nosné linie: fyzickou a psychickou, což vyplývá ze samotného názvu tohoto umění. První část názvu, tedy slovo „TAE“ je označením pro kopy, techniky a práci prováděnou nohama. Slovo „KWON“ symbolizuje údery pěstí, rukou a techniky prováděné rukama. Třetí část a to slovo „DO“ skrývá ve svém významu „opravdové umění“, umění nalézt cestu životem a svou vlastní životní filozofii.

TAEKWON-DO V ČECHÁCH

Taekwon-Do se na území České republiky objevilo poprvé na jaře roku 1987 v Českých Budějovicích, kdy se rozhodli toto moderní umění sebeobrany začít u nás vyučovat jugoslávští učitelé Taekwon-Do, mistr Zoran Samsa, Toni Nobilo a Emin Durakovič.

Za oficiální počátek však lze považovat příjezd korejského mezinárodního instruktora Hwang Ho Yonga (dnes IX. Dan), který přijal pozvání do tehdejšího Československa a přijel do Prahy na podzim stejného roku, aby zde položil základy originálního Taekwon-Do ITF.