Ke stažení

Jméno souboru Bližší informace k souboru Soubory ke stažení
Přihláška do školy taekwonda ITF Chonji

Pro členství ve škole Chon-ji je zapotřebí vyplnit tuto přihlášku a předat ji trenérovi s náborovým příspevkem ve výši 200,-Kč + školné dle aktuálního cenníku.

Svazová evidenční karta člena

Pro členství v Českém svazu Taekwon-do ITF je zapotřebí vyplnit tuto evidenční kartu a předat ji trenérovi s poplatkem za vystavení členské karty ve výši 350,- Kč a jednou pasovou fotografií.

Velký reklamní plakát naší školy s informacemi

Pro akce, kterých se účastní naše škola, lze stáhnout a použít tento plakát s informacemi o naší škole.

Malý reklamní letáček naší školy s informacemi

Pro akce, kterých se účastní naše škola, lze stáhnout a použít tento letáček s informacemi o naší škole.